SISTEMA GDP

null

La sensibilitat mediambiental en el món de la construcció és un valor en alça que impulsa la introducció de productes més respectuosos amb el medi ambient.

 

L’aprofitament racional de recursos, la reducció dels consums energètics i la minimització de les emissions a l’atmòsfera són aspectes cada vegada més importants per a les indústries, especialment vinculades a la construcció.

 

Els processos de reciclatge d’àrids s’utilitza a la elaboració del formigó per fabricar els blocs de GDP i les altres peces complementàries del sistema. Constitueix l’origen del procés constructiu que esquemàticament es mostra a les imatges descriptives de la seqüència de fabricació.

SEQÜÈNCIA DE FABRICACIÓ

1

Recepció de residus

2

Separació i tractament dels àrids

3

Elaboració del formigó utilitzant els àrids reciclats

4

Fabricació de blocs GDP utilitzant motlles d’encofrat

AVANTATGES DEL SISTEMA GDP

 • Estalvi de costos de transferència a l’abocador
 • Exempts d’agents contaminants
 • Exempts de materials orgànics
 • Sense sulfats
 • Baixa proporció de fins
 • Continu i rigorós control de qualitat
 • Bona consistència
 • Òptima resistència a la compressió
 • Bon comportament a la retracció
 • Muntatge fàcil, ràpid i segur
 • Impacte ambiental reduït
 • Gran solidesa
 • Econòmic
 • Total seguretat en la manipulació de les peces

Múltiples aplicacions del sistema GDP

 • null

  GRANGES

 • null

  PETITES CONSTRUCCIÓ

 • null

  TANCAMENTS

 • null

  SEPARADORS

 • null

  CONTENCIÓ DE TERRES

 • null

  BANCS I LIMITADORS