Planta de reciclatge de runes i gestió de residus

null

A la planta de gestió de RCD’S fem servir la millor maquinària i tecnologia, havent arribat en els últims anys a assolir una valoració del 90% dels productes. Hem tornat a introduir l’àrid reciclat a obres i camins, aplicant el principi de reduir, reutilitzar i reciclar.

Amb l’objectiu de caracteritzar i estandarditzar els àrids reciclats per a introduir aquests materials a les obres públiques, vàrem ser pioners en fabricar formigó amb aquest àrid reciclat. D’aquesta manera, actualment reutilitzem la majoria dels àrids per a fabricar les nostres peces GDP i el sobrant per a restaurar les activitats extractives.