BLOCS GDP

BLOCS D’ÀRIDS RECICLATS
null

Les peces del sistema GDP es fabriquen a partir d’un alt percentatge d’àrid reciclat.

Les seves principals avantatges són:

 • Rapidesa al muntatge (fins a cinc vegades menys, en comparació amb la escullera)
 • Instal·lació neta (no és necessari material addicional)
 • Sense preparatius previs ni molèsties al voltant de l’obra
 • Sense necessitat de grans infraestructures, tot i tenir en compte les dimensions del mur
 • Infinitament reciclable (tanca el cercle de reciclatge)
 • Producte absorbent de CO2

El sistema GDP és totalment sostenible, ecològic, respectuós amb el medi ambient i compleix totes les característiques de la bioconstrucció, havent rebut múltiples reconeixements i premis al producte i al sistema.

SISTEMA GDP SERIES G Y P

El sistema de construcció de murs de contenció de terres per gravetat utilitza blocs de formigó elaborats amb àrids reciclats. Consisteix bàsicament en la formació d’aquests murs mitjançant la col·locació de blocs de formigó prefabricats GDP, disposant-los en sec de manera similar a un mur de contenció tradicional de “cadirat” de pedra rectangular, recomanant el farcit posterior de graves reciclades per al drenatge.

Els blocs GDP s’han fabricat utilitzant en la composició del formigó fins a un 80% d’àrid reciclat, procedent de residus de la construcció i demolició d’obra civil, i posteriorment seleccionats i tractats, segons la normativa vigent per a aquest tipus de residus.

A cada sèrie es disposa d’una peça bàsica i diverses peces complementàries que permeten dissenyar cada mur en funció de les necessitats.

TIPUS DE PECES

CERTIFICADO CE EN 15258:2008
PATENTES CE:
ES 2 283 232
ES 2 284 406

TAULES DE REFERÈNCIA

TIPUS DE PEÇA

 • BLOQUE GRANDE
 • BLOQUE GRANDE INCLINADO
 • BLOQUE GRANDE
 • BLOQUE GRANDE
 • BLOQUE GRANDE

DIMENSIONS mm

 • 1600x800x800
 • 1600x800x800
 • 1200x800x800
 • 800x800x800
 • 400x800x800

SUPERFÍCIE m2

 • 1,28
 • 1,28
 • 0,96
 • 0,64
 • 0,32

PES Kg

 • 2400
 • 2400
 • 1800
 • 1200
 • 600
CERTIFICADO CE EN 15258:2008
PATENTES CE: ES 2 283 232
ES 2 284 406

TAULES DE REFERÈNCIA

TIPUS DE PEÇA

 • BLOQUE PEQUEÑO
 • BLOQUE PEQUEÑO
 • BLOQUE PEQUEÑO
 • BLOQUE PEQUEÑO
 • BLOQUE PEQUEÑO
 • BLOQUE PEQUEÑO
 • BLOQUE PEQUEÑO
 • BLOQUE PEQUEÑO

DIMENSIONS mm

 • 2400x600x600
 • 2100x600x600
 • 1800x600x600
 • 1500x600x600
 • 1200x600x600
 • 900x600x600
 • 600x600x600
 • 300x600x600

SUPERFÍCIE m2

 • 1,44
 • 1,26
 • 1,08
 • 0,90
 • 0,72
 • 0,54
 • 0,36
 • 0,18

PES Kg

 • 2000
 • 1750
 • 1500
 • 1250
 • 1000
 • 750
 • 500
 • 250
CERTIFICADO CE EN 15258:2008
PATENTES CE: ES 2 283 232
ES 2 284 406

TAULES DE REFERÈNCIA

TIPUS DE PEÇA

 • SOBRE BLOQUE
 • SOBRE BLOQUE
 • SOBRE BLOQUE
 • SOBRE BLOQUE

DIMENSIONS mm

 • 1600x800x400
 • 1200x800x400
 • 800x800x400
 • 400x800x400

SUPERFÍCIE m2

 • 0,64
 • 0,48
 • 0,32
 • 0,16

PES Kg

 • 1200
 • 900
 • 600
 • 300
CERTIFICADO CE EN 15258:2008
PATENTES CE: ES 2 283 232
ES 2 284 406

TAULES DE REFERÈNCIA

TIPO DE PIEZA

 • BLOQUE CERRAMIENTO
 • BLOQUE CERRAMIENTO
 • BLOQUE CERRAMIENTO
 • BLOQUE CERRAMIENTO

DIMENSIONS mm

 • 1600x400x800
 • 1200x400x800
 • 800x400x800
 • 400x400x800

SUPERFÍCIE m2

 • 1,28
 • 0,96
 • 0,64
 • 0,32

PES Kg

 • 1200
 • 900
 • 600
 • 300
CERTIFICADO CE EN 15258:2008
PATENTES CE: ES 2 283 232
ES 2 284 406

TAULES DE REFERÈNCIA

TIPUS DE PEÇA

 • BLOQUE ANGULADO

DIMENSIONS mm

 • 1500x600x600

SUPERFÍCIE m2

 • 0,90

PES Kg

 • 1050
CERTIFICADO CE EN 15258:2008
PATENTES CE:
ES 2 283 232
ES 2 284 406
CERTIFICADO CE EN 15258:2008
PATENTES CE:
ES 2 283 232
ES 2 284 406