Activitat extractiva d’àrid

null

Subministrament i venda de gres garbellat (0-5) i del tall (0-200).