Fabricació i venda d’elements i blocs de formigó prefabricat

null

Fabricació de peces antiencastament i blocs per a la construcció de separadors de materials i murs de contenció, així com construccions desmuntables.