La nostra història

null
1962

Antonio Pérez S.L. inicia la seva activitat amb l’objectiu d’oferir als seus clients un servei integral en els camps de l’excavació, moviments de terra, demolicions i subministrament de materials de construcció.

1965

Adquireix la primera excavadora i amb els anys va ampliant el seu parc de maquinària.

1985

Inicia la recollida de runes amb camions contenidors.

1998

Es funda una altra societat per a l’extractiva d’àrids i la seva restauració integrada amb terres d’aportació exterior. Per a aquesta activitat ja es contava amb un garbell mòbil Powerscreen i una matxucadora Extec c-12.

2002

Es crea Krack Enderrocs, especialitzada en demolicions selectives i la retirada de fibrociment.

El mateix es funda la societat EAM, dedicada a la millora i restauració de finques.

2007

S’agrupen totes les societats per a la creació de GDP Recycling Process. Es construeix una nova planta per iniciar la fabricació a nivell industrial de blocs de formigó amb àrid reciclat i així reposar de nou aquest material a les obres de construcció tancant el cercle.

2018

Innovant en sistemes d’aplicació de subproductes per al formigó, plàstics, neumàtics, escòries…